Co je elektronická aukce?

On-line výběrová řízení, označovaná jako e-aukce, jsou známy více než 10 let. Procesně jsou on-line jednáním o ceně a dalších dodavatelských, nebo odběratelských podmínkách poptávaného kontraktu s několika potencionálními dodavateli, nebo zájemci.

On-line výběrová řízení přinášejí mimořádnou transparentnost nákupních a prodejních procesů a jsou účinným protikorupčním nástrojem. Navíc umožňují nákupy v objektivizovaných cenách, zkrácení transakčních časů a snížení transakčních nákladů.

Návod k účasti v elektronických aukcí – k pronájmu nemovitostí

Elektronické aukce jsou nástrojem pro průhledný průběh výběrového řízení. Aukce probíhají prostřednictvím webové aplikace v počítači na základě přihlášení uživatelským jménem, heslem a přístupovým klíčem. Jsou tříkolové a skládají se z:

1) vstupního kola – slouží k přihlašování zájemců, během tohoto kola probíhají prohlídky nabízených nemovitostí a zájemci mají čas se v případě zájmu přihlásit do aukce a splnit kladené požadavky

2) kontrolního kola – slouží pro potřeby města ke kontrole splněných podmínek přihlášených zájemců

3) aukčního kola – probíhá zpravidla 20 minut v přesně určený čas, slouží pro samotné soutěžení zájemců, v průběhu kola mohou zájemci upravovat nabídky směrem nahoru, vidí nejvyšší nabídku a mohou na ni reagovat. Po skončení kola poznají zájemci dle výše nabídky, zda výběrové řízení vyhráli. O konečném potvrzení vítězného uchazeče jako budoucího nájemce rozhoduje vedoucí odboru správy majetku.

Pro zařazení do aukčního kola elektronické aukce, kde je možné podávat nabídky a o danou nemovitost regulérně soutěžit, je nutné provést nejpozději do konce vstupního kola (termín uveden v podmínkách výběrového řízení) následující kroky:

1)      Finanční část

-         složit na bankovní účet č. 6015–528331/0100 finanční jistinu v uvedené výši s použitím uvedeného VS (u bytů se zpravidla skládá kauce ve výši trojnásobku minimálního, příp. nabízeného nájemného, max. 10000 Kč, u nebytových prostor 10 % z minimální nabídkové ceny)

2)      Dokladová část

-         doručit referentce oddělení správy budov vyplněnou písemnou žádost (viz příloha č. 1 podmínek výběrového řízení) spolu s dalšími doklady (zejména doklad o zdroji a výši příjmů za posledních šest měsíců)

3)      Elektronická část

-         na tomto webu v detailu nabídky vybrané nemovitosti kliknout na zelené tlačítko „Přihlaste se do aukce“

-         danou žádost vyplnit a odeslat

-         do emailu následně bude doručena zpráva s odkazem na pozvánku/přihlášku

-         po otevření odkazu v pozvánce nalézt odkaz pro přihlášení „ZDE“ (v dolní části pozvánky)

-         vyplnit přihlášku a tu příslušným tlačítkem odeslat

-         po obdržení emailu s přístupovým klíčem – zaslaný administrátorem aukce se přihlásit do aukční síně pomocí kliknutí na příslušný odkaz v emailu a zadání přístupových údajů (jméno a heslo – zvolené uživatelem, přístupový klíč)

-         zadat svou nabídku

V termínu pro aukční kolo se přihlásit do aukční síně opět po zadání stejných přístupových údajů (jméno a heslo – zvolené uživatelem, přístupový klíč – zaslaný administrátorem aukce) a soutěžit o danou nemovitost zvyšováním své nabídky.

náhled tisku | tisknout stránku | nahoru